H. sp. UT010
Sinsingon Highlands, Sulawesi

Hoya index page