แจกเมล็ดดาวกระจายสีเปรี้ยวปิ๊ด

ดาวกระจายสายพันธุ์นี้คุณอุทัย เก็บเมล็ดมาจาก คอสตาริกา

แจกฟรีไม่มีเงื่อนไข ติดต่อผมก่อนว่ามีเมล็ดเหลืออยู่หรือไม่หากยังมีเหลืออยู่ให้ส่งซองจดหมายติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองมาที่

สุทธิศักดิ์ สังขกร
43 ซอยราชวิถี 4
แขวงสามเสนใน
เขต พญาไท
กรุงเทพ 10400
ระบุด้วยว่าต้องการกี่เม็ดโดยประมาณ

ฤดูกาลปลูก
1) ปลูกในช่วงต้นหน้าฝน จะได้ต้นสูงประมาณ 2 เมตร ออกดอกปลายฝนก่อนเข้าพรรษา
2) ปลูกในช่วงปลายฝน จะออกดอกภายใน 4 - 5 สัปดาห์ ต้นจะเตี้ย 30 - 50 ซม.