เยี่ยมชม Malaysiana
สิงหาคม 2545

 

ส่วนโรงเรือน ที่ให้ชมไม้ใหญ่

 

โรงเรือนขยายพันธุ์

 

ห้องแอร์สำหรับสายพันธุ์ที่ชอบเย็น (Highlanders)

 

N. macrophylla

 

N. veitchii (Highland)

 

N. rajah

 

N. fusca

 

N. spectabilis

Heliamphora heterodoxa