อุทยานแห่งชาติ Kinabaru
รัฐ Sabah, Malaysia

ไม่ได้ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายเลยไม่ค่อยชัดเท่าไร

นายแบบ คือ คุณ ชนินทร์ โถรัตน์

หม้อข้าวหม้อแกงลิงพบได้ทั่งไปตามระดับคงามสูง ตัวที่พบสูงสุดคือในระดับ 3,000 เมตร คือ N. villosa ส่วนตัวอื่น จะพบในระดับความสูง 1,000 - 2,000 เมตร ที่พิเศษคือ N. rajah จะอยู่อีกฟากของภูเขา และ เจอที่เดียวกับ N. burbidgeae

เริ่มด้วยทางขึ้นอุทยาน Kinabaru


เขาบอกว่าต้นนี้เป็น N. fusca แต่ดูแล้วน่าจะเป็น N. faizaliana


N. burbidgeae


N. Kinabaruensis (N. rajah x N. villosa)


N. lowii


N. sp. ????


N. tentaculata


N. rajah

 

คุณชนินทร์ กับ Nepenthes rajah บริเวณหุบเขา เมอซิเลา ระดับ 2,000 เมตร


N. villosa