อุทยานแห่งชาติ Bago และ Gunung Mulu
รัฐ Sarawak, Malaysia

ไม่ได้ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายเลยไม่ค่อยชัดเท่าไร

นายแบบ คือ คุณ ชนินทร์ โถรัตน์

ดูที่อุทยานแห่งชาติ บาโกก่อน อุทยานนี้อยู่ริมทะเล ที่นี่จะพบ N.rafflesiana และ N.ampullaria สีต่างๆ

 

หัวร้อยรูหนาม Myrmycodia tuberosa

 

ดูดีๆจะเห็นแอมแดงอยู่ริมทาง

 

แอมเขียว

 

N. rafflesiana lower pitcher

 

N. rafflesiana upper pitchers

 


อุทยานแห่งชาติ Gunung Muru

N. muruensis